Gruntowe wymienniki ciepła Lublin

Bardzo dobrym uzupełnieniem systemu wentylacyjnego dla nowobudowanego domu jest wykonanie tzw. gruntowego wymiennika ciepła (GWC). Miejsce montażu zależy od potrzeb i możliwości inwestora. Dopuszczalna jest lokalizacja na terenie zielonym, w obrysie fundamentowym budynku, pod płytą fundamentową, parkingami, podjazdami itp. gruntowe wymienniki ciepła montuje się go na głębokości 0,7 ÷ 2m. Przykrycie wymiennika od góry dodatkową izolacją cieplną pozwala wynieść izotermy gruntu ku powierzchni. Prawidłowo pracujący wymiennik daje korzyści latem i zimą. Latem do pomieszczeń nawiewamy powietrze ochłodzone w wymienniku gruntowym i mamy wówczas „klimatyzację” za darmo. Zimą powietrze dochodzące do centrali jest wstępnie ogrzane, co między innymi zapobiega tzw. szronieniu wymiennika.

Idea działania urządzenia oparta jest na fakcie istnienia na głębokości ok. 4-8m prawie stałej temperatury gruntu w ciągu całego roku. W naszej strefie klimatycznej na tej głębokości temperatura gruntu wynosi ok. +10 °C (+/-1,5 °C).

Praktycznie GWC może być posadowiony bardzo płytko jednak zawsze ponad wodami gruntowymi. Jednak dzięki dobrej dodatkowej izolacji termicznej umiejscowionej nad GWC symuluje się jego posadowienie na głębokości 5÷6 m pod powierzchnią ziemi. Wyniki wieloletniej eksploatacji potwierdzają, iż powietrze zewnętrzne przepływając przez gruntowy wymiennik ciepła podgrzewa się w szczytach zimowych np. z –20 °C do +4 °C, zaś latem ulega ochłodzeniu nawet o kilkanaście stopni Celsjusza. Pozwala to pozyskać całkowite zapotrzebowanie na chłód do celów wentylacyjnych.

Bezpośredni kontakt z otaczającym gruntem pozwala zachować niezmienne parametry powietrza na wyjściu z wymiennika w długim okresie czasu. Koszty eksploatacji GWC to tylko koszty przesyłu powietrza, a nie jego grzanie lub chłodzenie.

Kolejną zaletą wynikającą z bezprzeponowego charakteru pracy jest jego działanie antybakteryjne. Niezależne badania wykazały redukcję stężenia bakterii i grzybów po przejściu powietrza zewnętrznego przez GWC. Z tego względu wymiennik może się okazać pomocny tym wszystkim, którzy cierpią na alergie.