Klimatyzacja Lublin

Centrale wentylacyjne MISTRAL mogą być zastosowane w układach wykorzystujących ciepło wydzielane w różnych procesach technologicznych do np. ogrzewania innych pomieszczeń. W obiektach takich jak: piekarnie, wytwórnie spożywcze, większe zakłady gastronomiczne, suszarnie, pralnie przemysłowe, przetwórnie mas termoplastycznych, w wyniku działania urządzeń grzewczych następuje wydzielanie dużych ilości energii cieplnej. Przeważnie energia ta jest usuwana na zewnątrz za pomocą różnych systemów wentylacyjnych. W sytuacji, gdy moc tych źródeł ciepła jest w stanie pokryć potrzeby grzewcze innych pomieszczeń warto rozważyć możliwości zastosowania central MISTRAL do ogrzewania nadmuchowego, wykorzystując istotne nadwyżki ciepła „technologicznego”.

Nowatorskim, ale praktycznie sprawdzonym zastosowaniem central MISTRAL jest odzysk ciepła z okapów kuchennych w zakładach żywienia zbiorowego (restauracje stołówki itp.). Ilości tak odzyskanej energii są wprost proporcjonalne do obciążenia cieplnego urządzeń kuchennych. Oczywiście instalacja wyciągowa bezwzględnie powinna być zaopatrzona w filtr tłuszczowy. Chcąc zastosować centrale MISTRAL do takich instalacji należy uzgodnić wykonanie z producentem (PRO-VENT).

Należy pamiętać, że powyższy układ jest układem grzewczym recyrkulacyjnym. Aby zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń i odpowiednią wymianę powietrza, należy zaprojektować i wykonać niezależny system wentylacyjny, najlepiej nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła zimą, a latem zapewniający dodatkowe sprawne usuwanie nadmiaru ciepła. Prostą metodą realizacji wentylacji przy jednoczesnym odzysku ciepła „technologicznego” jest kierowanie ogrzanego rekuperatorem świeżego powietrza do pomieszczeń, które chcemy ogrzewać, a wywiew realizować z miejsc „gorących”. Oczywiście należy zapewnić swobodny przepływ powietrza między pomieszczeniami.