Klimatyzacja Lublin

Proces wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych polega na dostarczeniu świeżego powietrza poprzez okna znajdujące się w pokojach, przy jednoczesnym usuwaniu powietrza zużytego kanałami wentylacyjnymi z łazienek i kuchni. Dodatkowo zapewniony powinien być swobodny przepływ powietrza poprzez otwory drzwiowe w całym mieszkaniu. Ważne jest, aby proces przewietrzania zachodził w sposób ciągły a nie tylko np. przy okazji otwierania okien. Ponieważ ciąg grawitacyjny (a zatem sprawność wentylacji) silnie uzależniony jest od zewnętrznych warunków atmosferycznych, dlatego w „starym budownictwie„ chcąc zapewnić zdrowe warunki bytowe mieszkańcom stosowano rozwiązania zapewniające praktycznie zwiększoną krotność wymian powietrza. Straty ciepła, jakie w tej sytuacji występowały były jednak znaczne.

Rozwiązywanie problemu zapewnienia właściwej wentylacji mieszkań tradycyjną metodą tzw. grawitacyjną w dobie stosowanej powszechnie szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej jest niewystarczające. Brak możliwości stałego dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń, praktycznie uniemożliwia prawidłową cyrkulację i wymianę powietrza w mieszkaniach. Dodatkowo w skutek stosowania ciepłochronnych ścian zewnętrznych, ograniczono zużycie energii na cele grzewcze. Obniżenie temperatury grzejników z kolei dodatkowo utrudnia prawidłowy ruch powietrza w pomieszczeniu. Nałożenie tych niekorzystnych czynników może dać efekt w postaci zagrzybionych ścian, ociekających wodą okien, rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych (np. roztoczy), nieznośnego zaduchu, zwiększonej wilgotności powietrza oraz natychmiastowej degradacji konstrukcji samego budynku.

W sposób oczywisty ma to bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców. W skali kraju dramatycznie rośnie liczba ludzi zatrutych we własnych domach.

Zapewnienie prawidłowych, zgodnych z normami warunków, jakie mają panować w nowobudowanych domach to zawodowy i moralny obowiązek projektantów, inwestorów i urzędników budowlanych. Działania zastępcze w stylu czynienia postulatów nakazujących otwieranie czy „rozszczelnianie” okien przez domowników nic nie dały. Wiedzą o tym administratorzy nowych budynków, do których lawinowo dopływają skargi od lokatorów, że ich mieszkania „są źle zrobione, bo gniją”. Nawet najlepiej wykonany pod względem budowlanym budynek może w takich warunkach zagrzybieć.

A zatem jak pogodzić oczywistą potrzebę ograniczenia kosztów eksploatacji (ogrzewania) mieszkań z potrzebą oddychania normalnym, zdrowym powietrzem?

Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna z odzyskiem ciepła poprzez stały kontrolowany dopływ do pokoi świeżego powietrza z jednoczesnym usuwaniem powietrza zużytego z kuchni, łazienek i WC zapewnia:

Powyższy układ można stosować tak do obiektów nowo wybudowanych jak i modernizowanych. W przypadku nowych budynków wielorodzinnych wachlarz szczegółowych rozwiązań jest duży, od systemów scentralizowanych, po indywidualne niezależne dla poszczególnych mieszkań.

Warunkiem optymalnego działania układów rekuperacyjnych jest „zbilansowanie” wentylacji, tzn. ilość powietrza nawiewanego powinna być w przybliżeniu równa ilości powietrza usuwanego. Dlatego najkorzystniej jest, o ile to możliwe, nie stosować dodatkowych kanałów wentylacji grawitacyjnej. Straty ciepła wentylacyjnego są wówczas minimalne.