Rekuperacja Lublin

Przy projektowaniu i wykonaniu układu wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła należy uwzględnić:

Jak sobie z tym radzić:

Minimalne straty ciepła-chłodu na kanałach: opisane powyżej, dokładne izolowanie instalacji w miejscach nie ogrzewanych jest też bardzo istotne latem, szczególnie gdy stosowany jest klimatyzator kanałowy lub wymiennik gruntowy,

Prawidłową lokalizację centrali wentylacyjnej: wiąże się to z ograniczeniem emisji hałasu, optymalnym położeniem względem instalacji,

Zapewnienie prawidłowego sposobu odprowadzenia skroplin z centrali: najlepiej skropliny odprowadzać do kanalizacji wewnętrznej budynku. Wąż odprowadzający powinien być „zasyfonowany”, prowadzony z wyraźnym 5-7% spadkiem i ewentualnie zabezpieczony przed zamarzaniem samoregulującym się przewodem grzewczym i otuliną cieplną. Należy pamiętać, że ilość kondensatu może być szczególnie duża w czasie pierwszego sezonu grzewczego budynku i przy zastosowaniu centrali o dużym odzysku ciepła,

Nie łączenie systemu wentylacji nawiewno - wywiewnej z grawitacyjnym: Stosowanie jakichkolwiek czynnych kanałów grawitacyjnych rozregulowuje system, powoduje znaczne straty ciepła,

Podczas uruchamiania układu zapewnić 5-10% nadciśnienie: podczas silnych mrozów lub wietrznej pogody wywiew przeważnie jest większy.

Należy pamiętać, że powietrze powinno mieć zapewniony swobodny przepływ od nawiewników do wywiewników, czyli z pokoi do łazienki i kuchni. W tym celu drzwi do tych pomieszczeń powinny być podcięte przy podłodze (min. 1,5 cm) albo zaopatrzone w kratki wentylacyjne (powierzchnia kratki 50-60 cm2).