Rekuperatory Lublin

PRACA CENTRALI W OKRESIE ZIMOWYM

W sezonie grzewczym, szczególnie, gdy na zewnątrz jest mróz, wentylujemy mniej intensywnie (szczególnie sypialnie, aby nie doprowadzić do przesuszenia powietrza). Nocą centrala wentylacyjna powinna pracować na możliwie małym wydatku (1 bieg). Jeśli podczas przyjęć w pokoju dziennym przebywa więcej osób, włączamy centralę na 2 lub 3 bieg i jednocześnie maksymalnie odkręcamy anemostaty nawiewne w pokoju dziennym. Odkręcenie anemostatów spowoduje dodatkowy napływ powietrza i „odprężenie” instalacji nawiewnej, jednocześnie zapobiegając „przewentylowaniu sypialni’. Z tego powodu dla pokoi dziennych, pokoi kominkowych i innych pokoi gdzie okresowo może przebywać więcej osób proponujemy:

2. Możliwie często wymieniać filtr nawiewny, co 3-4 miesiące.

3. Dla central MISTRAL (stosowanych w domach jednorodzinnych) nie zalecamy stosowania dodatkowych nagrzewnic elektrycznych. Powoduje to dodatkowe przesuszenie powietrza, zmniejszenie naturalnej ujemnej jonizacji. Centrale MISTRAL zapewniają wystarczające ogrzanie powietrza (nawet, gdy jest duży mróz). Oddychanie zbyt suchym powietrzem jest niebezpieczne szczególnie podczas snu. Prowadzi to bowiem do przesuszenia śluzówki dróg oddechowych, a w konsekwencji do bólu gardła, nieżytu nosa i stanów zapalnych. Dla kontroli mikroklimatu zalecamy montaż naściennych wskaźników temperatury i wilgotności. Wartość temperatury utrzymywana w sypialni jest kwestią upodobania domowników, choć 18 oC jest optymalne, natomiast gdy wilgotność spadnie poniżej 30% należy stosować dowilżanie.

PRACA CENTRALI W OKRESIE LETNIM

System wentylacji wymuszonej z odzyskiem ciepła sprawdza się cały rok z wyjątkiem okresów letnich upałów. Gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco, wcześniej czy później mury domu się nagrzeją. W ciągu dnia centrala nawiewa powietrze zewnętrzne tylko nieznacznie ochłodzone powietrzem wewnętrznym. Nocą natomiast, gdy na zewnątrz robi się chłodniej (poniżej 20 oC), praca rekuperatora z odzyskiem ciepła spowoduje niepotrzebne podgrzanie powietrza zewnętrznego. Możliwe są trzy sposoby rozwiązania tego problemu: 1. Zastosowanie centrali z automatycznym bypassem (obejściem wymiennika ciepła). Automatyka, na podstawie temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu decyduje kiedy optymalnie jest załączyć bypass. 2. Za pomocą „wyłącznika nawiewu” zamontowanego w centralach MISTRAL można wyłączyć nawiew na okres upałów. Wówczas pracuje tylko instalacja wyciągowa. Właściwe przewietrzanie realizujemy otwierając okna w pokojach. 3. W centralach nie wyposażonych w automatyczny bypass istnieje zastąpienia wymiennika ciepła (rekuperatora) wkładem letnim. W sezonie letnim wyjmuje się rekuperator z centralki wentylacyjnej a w jego miejsce umieszcza się wkład letni, w którym nie zachodzi już wymiana ciepła. Rozwiązanie to daje szereg korzyści w porównaniu z rozwiązaniem pierwszym. Nie jesteśmy już zmuszeni do otwierania okien (zwłaszcza nocą), dzięki czemu problem komarów, hałasu i pyłków alergennych zostaje znacznie ograniczony. Możemy nie dopuścić do nadmiernego nagrzania się domu poprzez spokojną wentylację w dzień (1 bieg) i intensywną w nocy (2 bieg), co spowoduje ochłodzenie budynku. Centrale wentylacyjne MISTRAL 250-650 są dostarczane z kasetą letnią.