Rekuperacja Lublin

Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka okienna i drzwiowa całkowicie eliminuje dotychczas stosowany grawitacyjny sposób wentylacji budynków. W pomieszczeniach (przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej) następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu, takich jak: dwutlenek węgla, para wodna, kurz oraz wiele chemicznych związków wydzielanych z materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia.

W opisanej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem, dla którego nie ma alternatywy, jest system wentylacji wymuszonej, powodujący w sposób mechaniczny wymianę powietrza, przy czym optymalnym systemem jest układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła.

Dobrze zaprojektowana instalacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w domu mieszkalnym powinna spowodować znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania budynku. Dzieje się to z trzech powodów:

Aby dwa pierwsze zjawiska zachodziły w sposób optymalny należy spełnić kilka warunków:

Zbilansowanie wentylacji. Ilość powietrza nawiewanego powinna być równa lub 5%-10% większa od ilości powietrza wywiewanego. Odpowiednią regulację może przeprowadzić instalator miernikiem przepływu. Niewielkie nadciśnienie w budynku jest wskazane choćby ze względu na prawidłową pracę kominka. W czasie mrozów i wietrznej pogody nadciśnienie w budynku jest przeważnie niwelowane.

Zachowanie szczelności budynku. Drzwi zewnętrzne, okna powinny być możliwie szczelne. Nie powinno być żadnych dodatkowych czynnych kanałów wentylacji grawitacyjnej lub powinny być zamknięte. Każdy taki kanał w sezonie grzewczym powoduje bardzo dużą ucieczkę ciepłego powietrza. Jeżeli w domu jest kominek, to powinien być z wkładem. Przy zbilansowanej wentylacji (z lekkim nadmiarem nawiewu 5-10%) ogień pali się w takim kominku znakomicie (dobry ciąg spowodowany brakiem grawitacyjnego podciśnienia w budynku). W przypadku podłączenia okapu kuchennego z wentylatorem zaopatrzonego w filtr tłuszczowy do instalacji z rekuperatorem, pozostałe wywiewy powinny być zaopatrzone w motylkowe przepustnice zwrotne. Pracę wentylatora okapu można skorelować z pracą centrali wentylacyjnej na najwyższej wydajności. Jeśli okap ma oddzielne wyprowadzenie na zewnątrz budynku to na kanale musi być zainstalowana szczelna przepustnica zwrotna. Jeśli w budynku jest kotłownia z własnym układem wentylacyjnym, to należy wówczas zadbać o dobrą szczelność drzwi pomiędzy kotłownią a resztą budynku.

Izolowanie systemu wentylacyjnego. Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefy nieogrzewane lub nieocieplane (np. strychy, piwnice) powinny być izolowane wełną o grubości min. 50 mm.