Rekuperacja Lublin

Wentylatory

Urządzenia służące do wymuszenia ruchu powietrza w instalacji wentylacyjnej. Można wyróżnić dwa typy wentylatorów ze względu na sposób ich zasilania:

Z

aleca się, by w domach jednorodzinnych stosować centrale wentylacyjne z silnikami stałoprądowymi, co pozwala na dopasowanie wydajności systemu do aktualnych potrzeb użytkownika oraz znacząco obniża koszty jego użytkowania.

By-pass

Element centrali wentylacyjnej, stanowiący specjalne obejście powietrza nawiewanego, stosowany w centralach z płytowymi wymiennikami ciepła. Działanie by-passu polega na przepływie powietrza przez centralę z pominięciem wymiennika ciepła. Stosuje się go w okresie letnim w celu schłodzenia budynku, gdy temperatura zewnętrza jest niższa niż wewnątrz budynku. W takiej sytuacji by-pass otwiera się, powodując przejście powietrza nawiewanego poza wymiennikiem ciepła, co powoduje nawiew chłodniejszego, powietrza z zewnątrz. W okresie zimowym automatyczny by-pass może stanowić zabezpieczenie wymiennika ciepła przed zamarzaniem (szronieniem).

Wyróżniamy dwa typy by-passów:

Największą efektywność i wygodę zapewnia zastosowanie by-passu automatycznego.

Sterowniki

Ich zadaniem jest regulacja strumienia powietrza w zależności od zapotrzebowania budynku. Sterowanie wydajnością systemu centrali wentylacyjnej może się odbywać w sposób:

Zaleca się stosowanie sterowania automatycznego. Sterowanie ręczne, wymagające kilkukrotnej zmiany parametrów, jest niepraktyczne i w przypadku braku zmiany ustawień może powodować zbyt intensywną wentylację zimą lub zbyt małą intensywność wymiany powietrza latem.

Filtry

Zamontowane są w centrali wentylacyjnej i służą do filtracji powietrza nawiewanego i wywiewanego. Służą one nie tylko do oczyszczania powietrza, lecz także chronią wymiennik ciepła przed zabrudzeniem i zwiększają jego żywotność (okres eksploatacji).

Układ antyzamrożeniowy

Służy zabezpieczeniu płytowego wymiennika ciepła przed zamarzaniem (szronieniem) i gromadzeniem się lodu (szronu) na jego powierzchni. UWAGA: Wymienniki obrotowe oraz regeneratory rewersyjne użytkowane w typowych warunkach wilgotnościowych dla domów jednorodzinnych nie wymagają układu antyzamrożeniowego. Rodzaje układów antyzamrożeniowych stosowane w centralach wentylacyjnych z wymiennikami płytowymi:

Poza przypadkami a) i b) wszystkie pozostałe sposoby ograniczają strumień powietrza świeżego (wentylacyjnego) dostarczanego do pomieszczeń w okresie trwania cyklu odszraniania. Dodatkową ochroną wymiennika ciepła przed zamarzaniem jest zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła jako elementu wstępnie podgrzewającego powietrze zewnętrze, stanowiącego uzupełnienie dla instalacji wentylacyjnej.