Systemy wentylacji mechanicznej

Rozdział 6. Rozporządzenia poświęcony jest wentylacji i klimatyzacji (§147 - §155). Poniżej wyszczególniono kilka punktów rozdziału szóstego.

§ 149.