Wentylacja mechaniczna Lublin

Źle działająca wentylacja w budynkach mieszkalnych ma niekorzystny wpływ zarówno na konstrukcję budynku jak i przede wszystkim na zdrowie przebywających w nich ludzi.

Brak skutecznego odprowadzenia wilgoci powstałej w wyniku aktywności domowników stwarza sprzyjające warunki do rozwoju niebezpiecznych grzybów i pleśni. Przy wilgotności powyżej 60% może nastąpić znaczy wzrost ilości zarodników w powietrzu jak również odchodów pajęczaków, roztoczy będących główną przyczyną rozwoju alergii. Zarówno literatura techniczna jak i medyczna w sposób jednoznaczny określają szkodliwość grzybów domowych dla zdrowia, a nawet życia użytkowników zagrzybionych mieszkań.

Ograniczenie wymiany powietrza w mieszkaniach powoduje wzrost stężenia pyłów i zanieczyszczeń stałych głównie pochodzenia organicznego.

Materiały budynku jak i elementy wyposażenia wnętrza są źródłem emisji wielu szkodliwych gazów. Przepisy dopuszczające do stosowania w budownictwie konkretnych materiałów jako kryterium oceny sprawdzają m in. stężenie wydzielanych szkodliwych substancji w oparciu o normy i przy założeniu sprawnej wentylacji pomieszczeń. Wskutek hermetyzacji mieszkań może nastąpić zwiększenie stężeń toksyn powyżej dopuszczalnych.

Oczywistym jest, że w źle wentylowanych pomieszczeniach spada zawartość tlenu. Stężenie O2 w powietrzu mniejsze od 18% jest uważane za szkodliwe dla zdrowia człowieka, natomiast mniejsze niż 16% uważane za śmiertelne.

Zaleca się, aby udział dwutlenku węgla CO2 w pomieszczeniach w których przebywają ludzie nie przekraczał 0,15% (ok.1500ppm). Tzw. „nieświeżość powietrza” i związany z tym dyskomfort, przygnębienie i spadek wydajności pracy pojawia się wraz ze wzrostem stężenia powyżej 1000ppm, typowa zawartość CO2 w powietrzu zewnętrznym to 350-400pmm.

Tlenek węgla powstający podczas niezupełnego spalania węgla lub węglowodorów powinien być sprawnie usuwany systemem kominowym lub wentylacyjnym. Normy dopuszczają zawartość CO do 50ppm jednak nawet niewielkie stężenie uważane jest za szkodliwe dla zdrowia.

Ekspertyzy badające zawartość CO2 i CO w nowych i modernizowanych budynkach wielorodzinnych stwierdzają, że wskutek hermetyzacji mieszkań niejednokrotnie zawartość CO2 wynosi ponad 5000ppm, a CO 3-4 razy przekracza normy. Pomimo zaostrzeń przepisów dotyczących czystości spalin oraz dostarczanych na rynek coraz doskonalszych urządzeń grzewczych liczba zatruć tak np. w Krakowie jak i całym kraju wcale nie zmalała a wręcz przeciwnie – wykazuje tendencje wzrostowe. Dodatkowo źle lub wcale niedziałająca instalacja wentylacyjna powoduje uczucie zaduchu, obecność nieznośnych zapachów oraz ogólne uczucie dyskomfortu.